• Overige vestigingen
  • Könst & Dunweg logo
  • Spierings & Dunweg logo
  • Van der Putten & Dunweg logo

Uitvaart regelen

Samen met u zoeken we naar een goede invulling van de uitvaart. We vragen naar de wensen en ideeën van de overledene en naasten. We horen over het leven van degene van wie u afscheid moet nemen, omdat dit leven – samen met de wensen en ideeën – het uitgangspunt is voor het afscheid. Daar voegen wij onze ervaring aan toe en zo bespreken we de vele mogelijkheden die er zijn.

“Niemand wil afscheid nemen.
Maar áls je afscheid moet nemen, dan moet het goed zijn…”

Voor de een is het belangrijk zoveel mogelijk zelf te doen. De ander vindt het juist fijn als we veel denk- en regelwerk overnemen. In alle gevallen geven wij u aandacht, rust en ruimte om de juiste beslissingen te nemen voor een passend afscheid.

Stap voor stap een uitvaart regelen: aangifte van overlijden

Onze overige vestigingen